Цялата територия на гр.Перник и всички населени места на територията на общината.