photo-VPN

MPLS VPN – Виртуални Частни Мрежи
Виртуалната частна мрежа (MPLS VPN) дава достъп на всяка една бизнес единица в компанията до общите й информационни ресурси. Удобно решение, чрез което офисите на вашата фирма се обвързват в единна база данни. Независимо къде се намирате вие можете да имате връзка към корпоративната мрежа, стига да сте неин потребител.

MPLS VPN е канал, който гарантира максимална сигурност на комуникацията.
Тази услуга подобрява значително времето за обмен на информация, управлението и контролът на фирмената комуникация, като същевременно реализира и финансова икономия.